Shelley

ett AI-baserat program som skriver skräckromaner på Twitter i samarbete med sina följare. Shelley, som har utvecklats av forskare på MIT, lan­se­ra­des hösten 2017. Programmet har tränats på 140 000 skräck­histo­rier från Reddit (r/nosleep) och lärt sig att skriva i samma stil. En gång i timmen lägger Shelley ut början på en ny skräckhistoria på Twitter och ber läsarna att föreslå en fortsättning; Shelley skriver då en fortsättning på fort­sätt­ningen, och så vidare. – Programmet är uppkallat efter Mary Shelley (1797—1851, se Wikipedia), författare till romanen Frankenstein. – Se shelley.ai.

[ai] [3 november 2017]

Ethics and governance of artificial intelligence fund

fond som stöder forskning som strävar efter att säkerställa att artificiell intelligens utvecklas på ett sätt som är etiskt och ansvarstagande samt främjar allmän­intresset. Fonden grundades den 10 januari 2017. In­sti­tu­tion­ellt hör den hemma på Berkman Klein Center (länk)Harvard och MIT Media Lab. Den har fått ekonomiskt stöd från flera kända personer och organisationer inom it och har vid grundandet ett kapital på 27 miljoner dollar. – Se denna länk.

[ai] [forskning] [ändrad 18 november 2017]

DuoSkin

Elektronisk krets i bladguld appliceras på en arm.
Som leksakstatueringar.

elektroniska kretsar som kan fästas direkt på huden. Kallas ibland för ”elek­tron­iska tatueringar”, men till skillnad från tatueringar kan man lätt ta bort dem. DuoSkins kretsar ser ut som smycken och är gjorda av bladguld. De kan användas för inmatning, styrning, datakommunikation och som användar­gräns­snitt. – DuoSkin har utvecklats på MIT i sam­arbete med Microsoft och är när detta skrivs (maj 2019) ingen produkt som man kan köpa. – Se duoskin.media.mit.edu.

[användargränssnitt] [hårdvara] [kroppsburet] [ändrad 7 maj 2019]

Polaris

kod som gör inläsningen av webbsidor märkbart snabbare. – Enligt under­sök­ningar 2016 minskar Polaris koden för nerladdning av webbsidor med i genomsnitt 34 procent. Enkelt uttryckt gör Polaris att webb­läsaren kan hämta webbsidans komponenter på ett systematiskt sätt så att det blir så få hämtningar som möjligt. Koden läggs in på webbsidan (Polaris är alltså inget tillägg), och kan sedan exekveras av alla webbläsare. – Polaris har ut­veck­lats av forskare på MIT. – Läs mer här.

[webbläsare] [ändrad 19 november 2017]

Eyeriss

en experimentell kraftfull processor för mobiltelefoner, utvecklad på MIT. – Eyeriss är gjord för att kunna lösa avancerade problem inom maskininlärning och annan artificiell intelligens. Den ska till exempel kunna användas i självkörande bilar. Samtidigt är den strömsnål för att kunna användas i mobil utrustning. Den har 168 kärnor (betydelse 2), och var och en av dem har eget minne. Eyeriss blev känd i februari 2016. – Läs mer på MIT:s webbsidor (länk).

[ai] [experimentell teknik] [maskininlärning] [mobilt] [processorer] [ändrad 19 november 2017]

Roofnet

ett nerlagt projekt på MIT för sammanlänkning av privatpersoners trådlösa nät (wi‑fi) till ett så kallat mesh, så att de gemensamt skulle kunna ansluta sig till en enda trådburen bredbandsförbindelse. Deltagarna placerade antennerna till sina wi‑fi‑basstationer på taket, därav namnet. Projektet pågick på 00‑talet. – Några av pro­jekt­del­tag­arna startade senare företaget Meraki, som Cisco köpte 2012, se meraki.cisco.com.

[experimentell teknik] [nerlagt] [trådlöst] [uppköpt] [ändrad 19 november 2017]

 

PAN

förkortning för personal area network

  1. – ett vanligtvis trådlöst nät för direktförbindelse på några meters håll mellan handhållna datorer eller mellan handhållen dator och skrivare eller andra tillbehör;
  2. – teknik, utvecklad på MIT och på IBM för direkt dataöverföring mellan två personer. De bär på varsin liten sändare och mottagare, och data överförs genom kropparnas elektriska laddning, till exempel vid handskakning. – Se denna artikel;
  3. – äldre version av kroppsbaserad dataöverföring, utvecklad vid MIT, se denna artikel från 1980.

[trådlöst] [förkortningar på P] [ändrad 19 november 2017]