ADB

automatisk databehandling, ibland: administrativ databehandling. En numera omodern term för it. Benämningen började användas på 1950‑talet och kom ur bruk runt 1990. Det är en försvenskning av engelska automatic data processing, ADP.

[förkortningar på A] [it-historia] [ändrad 1 november 2019]