affärsområdeschef

chef med ansvar för ett affärsområde inom ett företag. Affärsområdeschefen arbetar vanligtvis både operativt och strategiskt: hon leder det dagliga arbetet samtidigt som hon ansvarar för utveckling av verksamheten inom sitt område. – På engelska: business area manager. (Befattningen tycks vara ovanlig i engelskspråkiga länder.)

[chefstitlar] [3 december 2018]