autopen

anordning som imiterar handskriven text. Sådana anordningar har funnits sedan 1940-talet, då de användes för att skriva namn­teckningar i stora mängder. Vanligtvis används en rörlig penna, som i en plotter. Datoriserade autopens kan skriva hela brev. Se till exempel Bond.