back record

ångerinspela, spara – på hårddiskinspelare: möjlighet att spela in ett helt program från tv efter att det har börjat. I själva verket spelar inspelaren in allt man tittar på och sparar det i en buffert – det raderas senare automatiskt om man inte väljer att ångerinspela det.

[videoteknik] [ändrad 13 februari 2020]