bang path

manuellt angiven rutt för meddelande på inter­net. – I inter­nets barn­dom måste av­sändaren ange exakt vilken väg med­delandet skulle ta till mottagaren. Varje inter­net­server på vägen måste anges. Servrarnas namn skildes åt med ut­rops­tecken, som ut­lästes ”bang!”, därav namnet.

[internet] [ändrad 2 april 2020]