bitbudgetering

(bit budgeting) – konsten att få plats med ljud, video och andra filer på en CD eller DVD genom att anpassa komprimeringsgraden.

[optiska diskar] [ändrad 1 januari 2015]