bottom posting

om diskussioner på internet: placering av svaret på ett inlägg längst ned, nedanför det som man svarar på. Tidigare svar, liksom inlägget som startade diskussionen, citeras automatiskt i kronologisk ordning, traditionellt med det äldsta inlägget överst. Bottom posting gör det därför lätt att följa diskussionens gång, särskilt om skribenten kortar de tidigare inläggen genom beskärning. Ovana diskussionsdeltagare brukar föredra top posting med det senaste inlägget överst. – Ett tredje alternativ är saxning. – Se också trashback.

[diskussioner] [ändrad 9 juli 2020]