build to order

byggs på beställning, monteras på beställning, specialbyggs. – Produkten byggs inte förrän någon beställer den. Uttrycket används också om färdiga produkter som modifieras på något sätt vid försäljning. Inom it används uttrycket om utrustning med vissa specifikationer, till exempel en dator som säljs med extra minne. Det extra minnet monteras när någon beställer det. Förkortas BTO, vilket också kan utläsas built to order. Made to order och make to order, förkortat MTO, är en annan term för samma sak. Jämför med configure to order, CTO. Den termen används oftast om utrustning med många utbytbara komponenter som beställaren kan välja bland.

[produkter] [ändrad 14 oktober 2018]