C compliant

skriven i standard-C. – Det finns en standard för hur man skriver program i programspråket C – ANSI C. Program som är skrivna i enlighet med ANSI C ska kunna kompileras i vilken C‑kompilator som helst. (Förutsatt att även kompilatorn följer reglerna för standard‑C.) – Mer i Wikipedia.

[c] [ändrad 17 augusti 2020]