certificate revocation list

(CRL) – förteckning över återkallade certifikat. Inga certifikat får användas om de står i en sådan lista.

[identifiering] [ändrad 27 maj 2020]