chief analytics officer

(CAO)dataanalysdirektör – hög chef med ansvar för kombinationen av marknads­föring, marknadsanalys och datorteknik. Rätt ovanlig befattning. Huvuduppgiften är att analysera data och dra slutsatser som kan an­vändas i marknadsföring och produkt­utveckling. – Jäm­för med chief information officer, CIO, och chief marketing technologist, CMT. – Se också chefstitlar på C.

[chefstitlar] [ändrad 8 januari 2018]