chief analytics officer

(CAO)dataanalysdirektör – hög chef med ansvar för kombinationen av marknads­föring, marknads­analys och data­teknik. Rätt ovanlig befattning. Huvud­upp­giften är att analysera data och dra slut­satser som kan an­vändas i marknads­föring och produkt­utveckling. – Jäm­för med chief information officer, CIO, och chief marketing technologist, CMT. – Se också chefstitlar på C.

[företag och ekonomi] [ändrad 8 januari 2018]