chief technical officer

(CTO) – även: chief tech­nology officer – teknisk direktör. – Se också chefstitlar på c.

[chefstitlar] [ändrad 8 juli 2020]