Common vulnerabilities and exposures

(CVE) – standardiserade namn på sår­bar­heter och exponeringar i it‑system. Namnen kallas för CVE identifiers eller CVE‑id. – Syftet med CVE är att under­­lätta sam­arbete och informations­­utbyte mellan säkerhetsansvariga genom att ge hoten en­hetliga namn med beskrivningar. Namngivningen samordnas inom företaget Mitre. – Se cve.mitre.org. – Se också MAEC (Malware attribute enumeration and characterization).

[skadeprogram] [skydd] [ändrad 7 november 2017]

Dagens ord: 2016-03-03