defeature

funktionsplundra ta bort existerande eller planerade funktioner från en produkt; defeaturing funktions­plundring.