digifeiter

(digital counterfeiter) – digital falskmyntare eller digital förfalskare – en som använder datorbaserad teknik (som laserskrivare) för att framställa falska pengar eller dokument.

[it-relaterad brottslighet] [ändrad 15 november 2019]