digital shoplifting

digitalt snatteri – fotografering med mobiltelefons kamera av tidningssidor på butikshyllor. Ansågs sommaren 2003 som ett allvarligt problem i Japan.

[it-relaterad brottslighet] [ändrad 11 januari 2020]