dissolve

i film och video: övertoning – en bild förvandlas gradvis till en annan bild.