divide-and-conquer

uppdelning, uppdelningsmetod – beteckning på sätt att lösa omfattande matematiska problem genom att dela upp dem i bitar som löses var för sig. Man passar sedan ihop lösningarna. (Divide and conquer är den engelska översättningen av latinets divida et impera, på svenska traditionellt översatt med ”söndra och härska”. Här snarare ”dela upp och besegra”.)