emotion recognition software

(ers)känsloigenkänning, känsloigenkänningsprogram – program som identifierar mänskliga känslor genom att analysera ansiktsuttryck som uppfångas med video.