emotion recognition software

(ERS) – känsloigenkänning, känsloigenkänningsprogram – program som identifierar mänskliga känslor genom att analysera ansiktsuttryck som uppfångas med video.

[maskininlärning] [ändrad 20 januari 2016]