European cybercrime centre

EU:s organ för be­kämpning av brottslig­het på inter­net. För­kortas EC3. – EC3 är en del av EU:s gemen­­samma polis­­organisa­tion Europol. Verksamhete­n inleddes i januari 2013. Huvudkontoret finns i Haag i Nederländerna. – Se europol.europa.eu/ec3.

[eu] [it-relaterad brottslighet] [myndigheter] [ändrad 10 mars 2020]