evangelist

en som har till uppgift att predika fördelarna med en ny teknik och att lära folk att använda den, i synnerhet på ett företag eller hos företagets kunder. – Se också ninja.

[yrken] [ändrad 10 augusti 2017]