flame war

”flejmkrig” – urartad diskussion – bara skällsord – i forum på internet. – Se flame.

[diskussioner] [ändrad 9 mars 2018]