forward

om e-post – to forward – att vidarebefordra, eftersända. Se Datatermgruppen.