funktionsadress

e-postadress som hör ihop med en arbetsuppgift, till exempel support@idg.se. Den eller de som sköter arbetsuppgiften har tillgång till brevlådan. Kallas på engelska för departmental mail address, generic mail address och non-personal mail address. – Bör inte förväxlas med gruppadresser, som fungerar så att alla medlemmar av en grupp får varsitt exemplar av meddelandet i sina respektive brevlådor.