generisk e-postadress

e-postadress enligt en mall som fornamn.efternamn@foretag.se. Man kan gissa vilken e-postadress varje anställd på företaget har.