gränslägesbrytare

(limit switch) – elektromekanisk sensor som skickar en signal när en rörlig del i ett mekaniskt system har nått sitt ändläge.