gromning

etablering av förtroendefull kontakt med ett barn på internet i syfte att senare kunna begå sexuella övergrepp mot barnet. – De som gromar barn kallas ibland på svenska för gromare, på engelska groomers. Den 1 juli 2009 infördes en svensk lag mot gromning. Det kallas i lagen för kontakt med barn i sexuellt syfte. Lagtexten finns i brottsbalken, sjätte kapitlet, paragraf 10a och paragraf 14 (länk). – I en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2013 beskrevs lagen som närmast verkningslös, se här. – Se också virtuell våld­täkt. – Ordet: Försvenskad form av engelska groomingdet att man sköter sitt yttre, skönhetsvård för män, troligen närmast från uttryck som groom a horse, alltså göra en häst fin inför en tävling.

[it-relaterad brottslighet] [ändrad 5 juli 2019]