hot plugging

hetpluggning – det att man utan problem kan ansluta och koppla bort externa enheter från datorn medan den är i gång.

[sammankoppling] [ändrad 7 oktober 2019]