hyperlapse

filmning där bilderna tas med långa tidsmellanrum från en kamera som är i rörelse. Det är meningen att filmen (eller videon) sedan ska visas med vanlig visningshastighet, vilket ger ett intryck av att kameran har rusat genom omgivningen. Kameran kan röra sig horisontellt, vertikalt, rotera eller panorera. Bilduppdateringsfrekvensen är klart större än vid vanlig filmning, men bör inte vara större än att flödet av bilder ger ett sammanhängande intryck vid uppspelning. Det kan behövas efterbearbetning, främst bildstabilisering. – Skillnaden mot timelapse är att vid timelapse står kameran stilla: man kan med timelapse till exempel filma månens skenbara rörelse över himlen så att en hel natts månrörelse kan spelas upp på en minut.

[rörliga bilder] [20 september 2018]