iCalendar

ett standardformat för överföring av information mellan datoriserade kalendrar. – iCalendar används i stället för det äldre vCalendar i de flesta nyare kalenderprogram. iCalendar ska inte förväxlas med Apples kalenderprogram iCal, som sedan 2013 bara heter Calendar. – Läs mer i Wikipedia.

[personliga data] [ändrad 21 oktober 2021]