industry

the industry – branschen – de företag och personer som ägnar sig åt en viss typ av verksamhet, till exempel the movie industry – filmbranschen – the software industry – mjukvarubranschen. – Industry kan också stå för ’industri’, alltså fabriker, men då heter det ofta heavy industry eller manufacturing. (Engelska branch betyder ’gren’, både i bokstavlig betydelse – trädgren – och i överförd betydelse – avdelning. Men det betyder aldrig ’bransch’. Både det svenska och det engelska ordet kommer av franska branche, gren.)