judder

mindre förvrängning som uppstår när film visas på tv‑apparat. – Störningen beror på att filmer brukar vara inspelade med 24 rutor per sekund, medan en tv visar 50 rutor i sekunden. Efter­som bilden skulle flimra om man lämnade 26 rutor per sekund blanka fyller man i stället på de 26 rutorna genom att visa varje bild­ruta två gånger. Men eftersom 24 inte går jämnt upp i 50 måste två av rutorna visas tre gånger. Det ger upphov till en ojämn­het i rörelserna som kan vara störande i vissa fall, men som de flesta inte märker.

[radio och tv] [ändrad 9 november 2017]

Dagens ord: 2019-06-10