just-in-time privilege

(JIT privilege) – tillfällig behörighet, tidsbegränsad behörighet, tidsbegränsad åtkomsttilldelningbehörighet som tilldelas användare för en kort tid – bara så länge det behövs för utförande av en bestämd uppgift. Därefter återkallas behörigheten med automatik och blir oanvändbar. (Den bör raderas, inte bara göras vilande.) Användaren måste ansöka på nytt om det behövs. Syftet är att undvika att ha giltiga behörigheter som sällan används, men som eventuellt kan användas för dataintrång.

[åtkomst] [19 november 2020]

Dagens ord: 2020-12-10