k-gram

(statistisk analys) – ett bestämt antal bokstäver, tecken eller symboler i följd. (Bokstaven k står för ett valfritt mindre antal.)