kvarstående risk

(residual risk)sårbarhet som man vet kvarstår efter att man har genomfört åtgärder för it-säkerhet.

[sårbarheter] [ändrad 16 maj 2018]