level

nivå – datorspel brukar vara indelade i nivåer med stigande svårighetsgrad. Nybörjare spelar på den lägsta nivån. När man har klarat kraven på en nivå börjar man spela på närmast högre nivå. Levla – gå upp en nivå, avancera genom nivåerna; levlad – vara på en viss nivå: ”hon är högt levlad”.