MacBook

varumärke för bärbara Macintosh. – Sedan juli 2019 finns bara modellerna MacBook Air och MacBook Pro, men inte ”MacBook” utan namntillägg. – Varumärket MacBook har använts sedan 2006. Tidi­gare användes varumärket iBook. – En bärbar dator med namnet MacBook (utan tillägg) såldes 2006—2011. Den var avsedd för kon­su­ment­er. Därefter fanns bara MacBook Air och MacBook Pro. I mars 2015 visade Apple upp en ny MacBook. Den var mycket lik MacBook Air. Denna MacBook utan namntillägg försvann ur Apples sortiment i juli 2019 samband med lanseringen av två nya modeller av MacBook Air och MacBook Pro. – MacBook Pro är avsedd för profes­sio­n­ella an­vänd­are; Mac­Book Air är tunn och lätt.

[book] [ändrad 30 januari 2023]