MacBook

varumärke för Apples bärbara Macintosh. – Namnet MacBook används sedan 2006. Tidi­gare an­vändes namnet iBook. – En bärbar dator med namnet MacBook (utan tilläggsnamn) såldes 2006—2011. Den var avsedd för kon­su­ment­er. Därefter fanns bara MacBook Air och MacBook Pro. Men i mars 2015 visade Apple upp en ny MacBook. Den var mycket lik en MacBook Air. – Mac­Book Pro är avsedd för pro­­fes­sio­n­ella an­vänd­are och Mac­Book Air är extremt tunn och lätt.

[bärbara datorer] [ändrad 27 juni 2017]