metrik

(metric) – måttsystem, måttstock, metrik. I företagsekonomi: fastställt sätt att sätta ett pris på en åtgärd eller verksamhet, grundat på andra kända eller uppskattade kostnader och utgifter. I litteraturvetenskap: verslära.