mobilsynk

(mobile sync) – synkronisering av data med mobiltelefoner.