mopiering

är ingen felstavning. Förkortningen MOP står för multiple original copier. Att mopiera är att skriva ut ett dokument i många exemplar direkt i stället för att först skriva ut det i ett exemplar på skrivaren och sedan kopiera det på kopiatorn.

[skrivare] [ändrad 13 augusti 2020]