närvarotjänst

(presence service) – kort för närvarobaserad tjänst.