object value

vill-ha-värde – att de som ser ett föremål vill ha det, även om de inte vet vad det är till för.