off-deck

om musik, video och annat material som säljs till mobiltelefonabonnenter: som säljs direkt av leverantören till kunden – inte genom mobiloperatörens portal. Kallas också för off-portal.