off-the-shelf

färdigköpt – program eller utrustning som används i befintligt skick efter inköpet – alltså inte specialbeställda, skräddarsydda eller specialanpassade produkter. Förkortas ots och förekommer i många förkortningar som:

  1. – commercial off-the-shelf (cots) – färdigköpt allmänt tillgänglig produkt;
  2. – government off-the-shelf (gots) – färdigköpt myndighetsprodukt – utvecklad för att användas av stat, landsting eller kommun;
  3. – military off-the-shelf – färdigköpt militärprodukt – avsedd för militärt bruk, eventuellt bara tillgänglig för militären;
  4. – modified off-the-shelf – modifierad färdigköpt produkt;
  5. – Nato off-the-shelf – färdigköpt produkt gjord för försvarsalliansen Nato;
  6. – niche off-the-shelf – färdigköpt nischprodukt – avsedd för nischmarknad, men klar att använda utan ändringar.