passiv telefonering

motsvarigheten till passiv rökning när det gäller mobiltelefonsamtal.