pervasive technology

genomgripande teknik – teknik som blir en självklar och oumbärlig del av samhället, som el och telefon.