place-based awareness

platsbaserad tjänst – närvarobaserad tjänst där man inte bara ser vilka som för ögonblicket är anslutna till ett kommunikationssystem, utan också kan se var de befinner sig (vid skrivbordet, hemma, i sammanträdesrum etcetera).