public exchange

telestation: anläggning som ansluter telefonledningarna från de enskilda abonnenterna till det allmänna telenätet. Kallas i USA för central office, även om det är obemannat.

[telekom] [ändrad 14 november 2013]