rotoskopi

framställning av tecknad film genom avritning av film som har spelats in på vanligt sätt. – Rotoskopi går till så att man projicerar den inspelade filmen på ett sådant sätt att tecknare kan rita av den, ruta för ruta. – Rotoskopi kan användas för teckning av bakgrunder och, om man filmar mänskliga aktörer eller djur, för att göra det lätt att teckna figurer som rör sig naturligt. Tecknarna kan fritt göra ändringar och tillägg. Metoden har använts sedan början av 1900‑talet och används fortfarande. – Jämför med motion capture. – På engelska: rotoscoping.

[rörliga bilder] [ändrad 2 oktober 2021]